Showing posts from June, 2023

சிங்கபூரில்...தமிழ் ஊழியர் மரணம்...தமிழ் ஊழியர் மரணம்: அவருக்கு தெரியாது அது தான் தன் இறுதி பயணம் என்று..

Post a Comment
20 வயதான ஊழியர் வினோத் குமார் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இந்த மாதம் தஞ்சோங் பகார் என்ற இடத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 20 வயதான ஊழியர் வின…